CERTIFIKÁCIA

Certifikačný proces - Pre získanie Certifikátu o úspešnom absolvovaní vybraného Lean Six Sigma Programu
Certifikačný proces - Pre získanie Certifikátu o úspešnom absolvovaní vybraného Lean Six Sigma Programu

Garantom certifikačného procesu je náš skúsený certifikovaný Deployment leader, Champion a Master Black Belt

Pre získanie Certifikátu o úspešnom absolvovaní vybraného Lean Six Sigma Programu je potrebné splniť nižšie uvedené podmienky:

 • účasť na všetkých blokoch, resp. dňoch Programu
 • úspešné absolvovanie certifikačného testu v závere Programu
 • potvrdenie ovládania získaných znalostí metodiky LSS ich aplikáciou na vlastnom projekte
 • preukázanie a potvrdenie finančných a/alebo nefinančných benefitov z vlastného projektu
 • vypracovanie a odprezentovanie 5-page storyboard k vybranému projektuVydávané Lean Six Sigma certifikáty:

"Certifikát o úspešnom absolvovaní Programu Lean Six Sigma Deployment Leader"

"Certifikát o úspešnom absolvovaní Programu Lean Six Sigma Master Black Belt"

"Certifikát o úspešnom absolvovaní Programu Lean Six Sigma Black Belt"

"Certifikát o úspešnom absolvovaní Programu Lean Six Sigma Green Belt"

"Certifikát o úspešnom absolvovaní Programu Lean Six Sigma Yellow Belt"

Certifikačný proces - Pre získanie medzinárodne platného Certifikátu Six Sigma
Certifikačný proces - Pre získanie medzinárodne platného Certifikátu Six Sigma

Garantom certifikačného procesu je náš skúsený certifikovaný Deployment leader, Champion a Master Black Belt

Pre získanie medzinárodne platného Certifikátu Six Sigma je potrebné splniť nižšie uvedené podmienky:

 • účasť na všetkých blokoch, resp. dňoch Programu
 • úspešné absolvovanie certifikačného testu v závere Programu
 • potvrdenie ovládania získaných znalostí metodiky LSS ich aplikáciou na vlastnom projekte
 • preukázanie a potvrdenie finančných a/alebo nefinančných benefitov z vlastného projektu
 • vypracovanie a odprezentovanie 5-page storyboard k vybranému projektu
 • úspešné absolvovanie certifikačného testu podľa pravidiel International Six Sigma Institute™

Vydávané medzinárodné Six Sigma certifikáty:

"Certified Six Sigma Deployment Leader™ (CSSDL™) Certification™"

"Certified Six Sigma Master Black Belt™ (CSSMBB™) Certification™"

"Certified Six Sigma Black Belt™ (CSSBB™) Certification™"

"Certified Six Sigma Green Belt™ (CSSGB™) Certification™"

"Certified Six Sigma Yellow Belt™ (CSSYB™) Certification™"