LEAN SIX SIGMA PROGRAMY

OBJEDNAŤ LSS PROGRAM

Rezervujte si svoj Lean Six Sigma Program ešte dnes........

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.

Záväzná objednávka LSS Programu a ochrana osobných údajov

Pre účel rezervácie vybraného LSS Programu je potrebné vyplniť Záväznú objednávku a odoslať stlačením tlačidla "Odoslať".

Odoslaním Záväznej objednávky účastník potvrdzuje, že súhlasí so Zmluvnými podmienkami pre Lean Six Sigma Programy a že účastnícky poplatok (cenu vybraného LSS Programu) poukáže na účet Lean Concept, s.r.o. - Fio banka, a.s., č. účtu: 2300660915/8330, IBAN: SK 2883300000002300660915, BIC: FIOZSKBAXXX, najneskôr do uzávierky LSS Programu, čo je 21 pracovných dní pred začiatkom vybraného LSS Programu. Variabilný symbol a všetky pokyny k platbe Vám zašleme v potvrdzujúcom e-maili o prijatí objednávkového formulára, vo forme zálohovej faktúry.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 0915 326 620 alebo e-mailom na info@leanconcept.sk

Odoslaním formulára Záväznej objednávky potvrdzujem, že súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v danom formulári spoločnosti Lean Concept, s.r.o., so sídlom Keltská 902/59, 851 10 Bratislava - Rusovce.

Poskytnutie mojich osobných údajov je dobrovoľné, tieto údaje môžu byť spracované v súlade so Zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a zaradené do databáz spoločnosti Lean Concept, s.r.o. a využité na marketingové účely (zasielanie marketingových ponúk). Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.